Tuesday, September 05, 2006ก่อนที่เราจะมารู้จักกับคำว่าชีวิตของคน ต้องมารู้จักคำว่าคนก่อน คนก็คือมนุษย์ที่มีชีวิตสามารถอยู่บนโลกนี้ได้