Tuesday, December 19, 2006

Friday, December 15, 2006

ชื่อหนังสือ กระท่อมไม้ระกำ
ผู้แต่ง ศิรินรี แขวงโสภา
สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช
จำนวนหน้า 187 หน้า
วันที่อ่าน 7 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ ประทับใจกับความขยันของส้มจุก
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รู้เกี่ยวกับความสุขแบบไม่หรูหราของเด็กหญิงคนนี้ เพียงแค่มีแม่ ก็มีความสุขแล้ว แม้จะอยู่เพียงกระท่อมทำจากไม้ระกำ

ชื่อหนังสือ ของเล่นแสนรัก
ผู้แต่ง อเนก นาวิกมูล
สำนักพิมพ์ โนรา
จำนวนหน้า 180 หน้า
วันที่อ่าน 8 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ ประทับใจกับของเล่นที่สำคัญของเด็กๆ
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รับรู้เกี่ยวกับของเล่นที่สวยงาม และเป็นที่รักของเด็ก

ชื่อหนังสือ น้ำใจนักกีฬา
ผู้แต่ง กร.ลมุล รัตตากร
สำนักพิมพ์ บรรณกิจ
จำนวนหน้า 204 หน้า
วันที่อ่าน 9 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ กับการมีน้ำใจของนักกีฬาของเด็กๆ
ประโยชน์หลังการอ่าน ให้รู้กับประโยชน์ของการมีน้ำใจของนักกีฬา หรือแม้แต่น้ำใจของการเป็นเด็กๆที่จะต้องมีน้ำใจนักกีฬาในการเรียน

ชื่อหนังสือ นักปราชญ์จอมจี้เส้น
ผู้แต่ง เล่าชวนหัว
สำนักพิมพ์ บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด
จำนวนหน้า 168 หน้า
วันที่อ่าน 10 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ อ่านแล้วได้สาระและสนุก
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รับรู้เรื่องตลกต่างๆที่ผู้แต่งได้ว่าแต่งมาให้เราอ่าน และมีเนื้อหาที่มีประโยชน์มากมาย

ชื่อหนังสือ ชีวิตชนบน
ผู้แต่ง สมคิด มากผาสุข
สำนักพิมพ์ บรรกิจ
จำนวนหน้า 87 หน้า
วันที่อ่าน 11 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ อ่านแล้วสนุก พร้อมกับได้ความรู้
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รู้ของชีวิตชนบทที่ผู้แต่งได้สัมผัส และประสบการณ์ของการเป็นครูในท้องถิ่นที่ชนบท

ชื่อหนังสือ กาเหว่าที่บางเพลง
ผู้แต่ง ศึกฤทธิ์ ปราโมช
สำนักพิมพ์ สยามรัฐ
จำนวนหน้า 212 หน้า
วันที่อ่าน 12 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ อ่านแล้วรู้สึกสนุก และมีความรู้มากมาย
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของนกกาเหว่าที่อยู่ในเรื่องว่าอาศัยอย่างไรและมีความรักให้กับลูกของมัน
ชื่อหนังสือ เศษปูนในซอกตึก
ผู้แต่ง กำแก้ว
สำนักพิมพ์ บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด
จำนวนหน้า 146 หน้า
วันที่อ่าน 13 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ สนุก มีสาระประกอบ
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รู้ความรู้กับชีวิตรอบตัวเรามามีอะไรเกิดขึ้นอีกมากมาย และชีวิตที่สะท้อนชีวิตของสังคมเมือง

ชื่อหนังสือ สันติภาพ สันติภูมิ
ผู้แต่ง สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล
สำนักพิมพ์ ใบตอง
จำนวนหน้า 127 หน้า
วันที่อ่าน 14 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ กับบรรพบุรุษที่ท่านได้กรอบกู้ประเทศไว้
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รู้เกี่ยวกับความอบอุ่นร่มเย็นของความอเนจอนาจต่อสงคราม ทำให้ฉันได้อ่านแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยของทุกคนทั้งประเทศ

ชื่อหนังสือ กรรมเก่า
ผู้แต่ง ดอกไม้สด
สำนักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
จำนวนหน้า 120 หน้า
วันที่อ่าน 15 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ กับความคิดของผู้แต่งที่ได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมา
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสาวน้อยผู้หนึ่งที่ถูกชะตาฟ้าลิขิตให้ชีวิตพบกับความแปลผันโดยที่แม้แต่ตัวเธอเองก็คาดไม่ถึง และเป็นการตัดสินใจของผู้หญิงคนนี้

ชื่อหนังสือ ผู้ดี
ผู้แต่ง ดอกไม้
สำนักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
จำนวนหน้า 214 หน้า
วันที่อ่าน 16 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ กับมารยาทในสังคมที่เราจะต้องปฏิบัติ
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รู้จักเกี่ยวกับชีวิตของการเป็นผู้ดี และทำให้เรารู้เกี่ยวกับมารยาทของการเข้าสังคม และอื่นๆอีกมากมาย

ชื่อหนังสือ ดอกไม้บานที่เชิงภู
ผู้แต่ง โชติ ควีสุวรรณ
สำนักพิมพ์ บางหลวง
จำนวนหน้า 266 หน้า
วันที่อ่าน 17 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ กับการบรรยายและการแต่งที่ดี
ประโยชน์หลังการอ่าน ทำให้ฉันรักธรรมชาติมากขึ้น และรู้จักรับผิดชอบต่อธรรมชาติ และอยากให้มนุษย์ทุกคนไม่รักแก่ธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาติอยู่คู่โลกอีกนานแสนนาน

ชื่อหนังสือ ถนนสู่การอ่าน
ผู้แต่ง ดร. สุนทร โคตรบรรเทา (แปล)
สำนักพิมพ์ ปิรามิด
จำนวนหน้า 238 หน้า
วันที่อ่าน 18 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ กับการเรียนรู้กับภาษาที่ผู้แต่งได้แต่งมา
ประโยชน์หลังการอ่าน อ่านแล้วได้รู้เกี่ยวกับการส่งเสริมหนังสือและการพัฒนานิสัยในการอ่านสำหรับคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้ทุกคนเป็นผู้รักหนังสือ และรักในการอ่าน

ชื่อหนังสือ จิตสำนึกเพื่อส่วนร่วม
ผู้แต่ง แมร จิตติพลังครี
สำนักพิมพ์ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด
จำนวนหน้า 168 หน้า
วันที่อ่าน 19 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ กับเนื้อหาที่สนุก และมีสาระ
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รู้ถึงความที่คนเราควรจะมีจิตที่สำนึกเพื่อส่วนรวมบาง เพื่อสังคมจะได้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น

ชื่อหนังสือ ดอกเสี้ยวแห่งดอยสูง
ผู้แต่ง วิลักษณ์ ครีป่าซาง
สำนักพิมพ์ บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด
จำนวนหน้า 112 หน้า
วันที่อ่าน 20 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ อ่านแล้วได้งับถึงกลิ่นอายของธรรมชาติ
ประโยชน์หลังการอ่าน ทำให้ฉันรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของธรรมชาติ รู้สึกถึงความอ่อนโยนอันถึงเป็นพื้นฐานในมโนนึกของมนุษย์ตั้งแต่แรกกำเนิด และได้รู้สึกถึงพลังธรรมชาติ

Tuesday, December 12, 2006

ชื่อหนังสือ สุดแรงเกิด...ของแม่
ผู้แต่ง แม่เล่าเรื่อง
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์การพิมพ์
จำนวนหน้า 140 หน้า
วันที่อ่าน 1 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ ได้รับรู้เกี่ยวกับความรักของแม่ที่ให้กับลูก
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รับรู้ว่าแม่แม่เป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆให้กันทุกคน และเป็นผู้ประคองลูกเพื่อให้มีชีวิตที่งดงาม และเป็นคนดีของสังคม ด้วยความรักของแม่

ชื่อหนังสือ โลกกว้างทางชีวิต
ผู้แต่ง มะเดื่อ เสมา
สำนักพิมพ์ ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด
จำนวนหน้า 182 หน้า
วันที่อ่าน 2 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ ประทับใจความมุ่งมั่นของผู้แต่ง
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รับรู้เกี่ยวกับชีวิตของคนเราที่อาจมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายและบทเรียนต่างๆที่เราจะต้องเผชิญต่อสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น

ชื่อหนังสือ โลกในร้านตัดผม
ผู้แต่ง วิลเลียม ซาโรยัน
สำนักพิมพ์ PSP
จำนวนหน้า 211 หน้า
วันที่อ่าน 3 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ ประทับใจกับผู้เป็นช่างตัดผม
ประโยชน์หลังการอ่าน โลกในร้านตัดผมเป็นโลกแห่งความสุขของใครบางคนที่ชอบในอาชีพนี้ ได้รับรู้ว่าการตัดผมเป็นงานที่ละเอียดและเป็นงานที่สนุกไปอีกแบบ

ชื่อหนังสือ ผลแห่งความดี
ผู้แต่ง ทำนุ อ้นประเสริฐ
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว
จำนวนหน้า 18 หน้า
วันที่อ่าน 4 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ ประทับใจกับความดีของมุทิตา
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รู้ถึงการทำความดีและมีความซื่อสัตย์ จะได้รับผลตอบแทนที่ดีและทำให้ตัวเรามีความสุขอีกด้วย

ชื่อหนังสือ แม่ไต้ฝุ่นมาแล้ว
ผู้แต่ง กาญจนา นาคนันทน์
สำนักพิมพ์ บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด
จำนวนหน้า 120 หน้า
วันที่อ่าน 5 พฤศจิกายน 2549
ความประทับใจ ประทับใจกับความอดทนของประชาชน
ประโยชน์หลังการอ่าน ได้รับรู้ความรุนแรงของไต้ฝุ่น ที่ในสมัยก่อนและอาจเกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเกิดขึ้นอย่างไรและมีความรุนแรงมากแค่ไหน

ชื่อหนังสือ ไฟฝันกับคืนวันของผีเสื้อ
ผู้แต่ง มาโนช นิสรา
สำนักพิมพ์ บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด
จำนวนหน้า 123 หน้า
วันที่อ่าน 6 พฤศจิกายน 2459
ความประทับใจ ประทับใจกับความเสียสละของเด็กหญิงคนหนึ่ง
ประโยชน์หลังการอ่าน เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการสร้างเสริม

Tuesday, September 05, 2006ก่อนที่เราจะมารู้จักกับคำว่าชีวิตของคน ต้องมารู้จักคำว่าคนก่อน คนก็คือมนุษย์ที่มีชีวิตสามารถอยู่บนโลกนี้ได้